Werken met 3D GPS.
sloot verbreden op GPS.
Klepelmaaien
Gewassen en resten kort te klepelen
Saneringswerk op Vlieland
Saneringswerk op Vlieland met de Liebherr 916
Bommen zoeken !!!
Bommen zoeken in de Wilhelmshaven , in Diutsland van de Tweede Wereldoorlog ..
Werk op Rottumeroog
Ontruiming van Rottumeroog .
Werk Boorlocatie
Werk boorlocaties van Vermilion .
Tuinaanleg in Oosterbierum
Tuinaanleggen bij de Familie Broos in Oosterbierum.
div. sloopwerk
Sloopwerk van gebouwen , sluisdeuren ,booten
Graven in de kerk

In Oosterwierum verzorgde Jelgerhuis grondwerkzaamheden rond en zelfs in de kerk. Dankzij de geringe breedte van onze Kubota-kraan en rupsdumper konden we tot in de kerkzaal rijden. Zo stortten we in no-time het zand voor de ondervloer. Buiten ziet de tuin er piekfijn uit.
Benieuwd naar het eindresultaat? www.ievers.nl.

 

Sloopwerk Kippen Schuur

 Sloopwerk twee keer kippen schuur bij Jorritsma Pluimvee  te Tzummarum

Nieuwbouw Jongvee Stal Oosterwierum

De Gebr. Jelgerhuis is begonnen met het grondwerk bij Fam. Koster in Oostewierum .

De sloot wert als eerste gegraven en daar na de bouwput van de nieuwe jongvee stal .

Werk Franeker

Werk Franeker in de Botniasteeg

Begonnen met het grondwerk van 23 zorgappartementen en 9 aanleunwoningen .

Werk op de waddenzee

De Gebroedrs Jelgerhuis gaat met 8 tons kraan de waddenzee op voor een speciaal klus

 

 

                                         Klik op de fotos voor meer fotos

Erfverharding

Stelcon platen leggen .

Natuuroever

 Voor een project om Oosterbierum groener en mooier te maken legt Jelgerhuis een natuurvriendelijke oever aan achter de basisschool de Flambou. Op diverse andere plaatsen verzorgt ze plantgaten voor bomen en struiken.

Vergruizen

Betonvergruizen met de lieherr 904

 

Sloopwerk Mestsilo

Ook doen de Gebr. Jelgerhuis in sloopwerk . 

Hier slopen wij een mestsilo van D.J.Hettinga, te Kloosterlidlum.

Met de Liebherr 312 met sloopsorteergrijper , en met een hoogwerker  , wordt de klus  geklaard .

       klik op foto voor meer foto`s

Tuinaanleg

Voor een particulier helpt Gebroeders Jelgerhuis bij de aanleg van een grote tuin. Jelgerhuis brengt de tuin op hoogte en legt een dam aan. Daarnaast graaft ze de fundering uit voor een nieuwe schuur en biedt hulp bij het plaatsen van de stalen spanten. 

Franeker Professorenbuurt

De Franeker Professorenbuurt wordt grondig gerenoveerd. Gebroeders Jelgerhuis is daar actief bij betrokken.
Tot eind dit jaar helpen wij de opdrachtgever onder meer bij

  • het uitgraven voor en zetten van funderingen,
  • het zetten van rioolputten en
  • het baanmaken voor straatwerk. 


 

Nieuwbouwwijk Hindelopen

In Hindelopen werkt Gebroeders Jelgerhuis mee aan de realisering van een nieuwbouwwijk.
Jelgerhuis graaft funderingen uit en brengt de bouwput op hoogte.

Damwand

Voor een  particulier  plaatst Gebroeders Jelgerhuis een nieuwe damwand. Met de 22 ton LIebherr kraan verwijdert Jelgerhuis de oude damwand en voert deze af. Een nieuwe hardhouten oeverbescherming komt ervoor in de plaats.

Nieuwbouw Ligboxenstal

De Gebr . Jelgerhuis hebben het grondwerk gedaan van de nieuwe ligboxenstal van D.J. Hettinga in Kloosterlidlum. Het betreft een 3+3 rij-inge stal waarin plaats is voor ca, 150 ligboxen . De stal is geheel onderkeldert . En de stal is geheel uit gegraven op ca, driemeterdertig diep  waar van er weer vijftigcentimeter zand in is gekomen .                                                                                                 

klik op de foto's voor meer foto's .